Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivspolitik

Personoplysninger indhentes og behandles som led i vores opgavevaretagelse.

Personer, om hvem der behandles oplysninger, er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen, såvel som af anden lovgivning.

Statens Samarbejdsnævn behandler personoplysninger. Det vil være i forbindelse med understøttelse af arbejdet i de lokale samarbejdsudvalg på statens arbejdspladser. Hvis du indsender personoplysninger, vil oplysningerne blive gemt, indtil de ikke længere er relevante i forhold til formålet. Alle oplysninger vil dog være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven.

www.Statensamarbejdsnaevn.dk
Brugen af hjemmesiden er som udgangspunkt anonym.

Vores hjemmeside anvender cookies, men disse data kan ikke bruges til at identificere dig.

Vi fører statistik over brugen af hjemmesiden. Det gør vi for at kunne videreudvikle og forbedre siden.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?
Statens Samarbejdsnævn kan i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for hvor længe personoplysninger skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed
Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Samarbejdsnævnet som dataansvarlig
Samarbejdsnævnet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores arbejde.

I tilfælde af at du ønsker at kontakte os i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres via kontakt@statenssamarbejdsnaevn.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Da Samarbejdsnævnet er et partsfælles samarbejde, er der to muligheder for at modtage vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling.

Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Att: Databeskyttelsesrådgiveren
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
DPO@UFST.dk

OAO’s databeskyttelsesrådgiver

OAO
Att: Sekretariatschefen
Islands Brygge 32D
2300 København S.
OAO@OAO.dk

Hvis du er i tvivl om hvem du skal kontakte, hjælper vi dig gerne videre ved henvendelse på kontakt@statenssamarbejdsnaevn.dk

Dine rettigheder
Som registret har du særlige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt:

  • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
  • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at Samarbejdsnævnet som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Klager
Hvis du ønsker at klage over Samarbejdsnævnets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi at du sender din klage til os på kontakt@statenssamarbejdsnaevn.dk

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Samarbejdsnævnet bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.statenssamarbejdsnaevn.dk