Nævnets afgørelser

Her kan du se en liste over Samarbejdsnævnets afgørelser siden 2006.

DatoBeskrivelse
26.6.2017Samarbejdsnævnets afgørelse samt sagsbeskrivelse vedr. sag om brud på Samarbejdsaftalen på Det Kongelige Teater
12.8.2016Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om påstået brud på ledelsens informationspligt i hovedsamarbejdsudvalget på Roskilde Handelsskole
21.10.2013Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om anke fra medarbejdersiden på Bogø Kostskole / Idrætsefterskolen Grønsund om brud på informationspligten (Samarbejdsaftalens §3, stk. 2).
20.2.2012Opmandens afgørelse i faglig voldgift vedr. sag om anke fra medarbejdersidens medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget for Professionshøjskolen UCC
30.3.2011Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om anke fra VIA’s lokale samarbejdsudvalg over brud på informationspligten
23.04.2010Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Statsforvaltningen Syddanmark
30.03.2010Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om anke fra medarbejdersiden i SU ved Aarhus Tekniske Skole over brud på informationspligten
07.11.2008Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om opsigelse af retningslinier ved Roskilde Universitets Center (RUC)
19.12.2006Samarbejdsnævnets afgørelse i sag om brud på ledelsens informationspligt ved Center for Erhverv og Uddannelse, Storstrøm (CEUS)