Om nævnet

Samarbejdsnævnet sammensættes med ligelig repræsentation fra hver af Samarbejdsaftalens parter. Formanden udpeges af Finansministeriet blandt nævnets medlemmer. Næstformanden udpeges af centralorganisationerne blandt nævnets medlemmer.

Nævnet består af:

  • Direktør Christian Liebing, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (formand for Samarbejdsnævnet)
  • OAO-S formand Rita Bundgaard, Offentligt Ansattes Organisationer (næstformand for Samarbejdsnævnet)
  • Direktør Pernille Langeberg, Forsvarsministeriets Departement
  • Vicedirektør Thomas Molin, Københavns Universitet
  • Formand Jesper Korsgård Hansen, CS
  • Formand Lisbeth Lintz, Akademikerne