Klagevejledning

Hvis der opstår uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget, kan både medarbejdersiden og arbejdsgiversiden klage. Der skal være bred tilslutning blandt medlemmerne på medarbejdersiden eller arbejdsgivesiden til at forelægge sagen for Samarbejdsnævnet. Enkeltmedlemmer af samarbejdsudvalg kan ikke fremsende klager til Samarbejdsnævnet på egen hånd.

Inden der fremsendes en klage, bør uoverensstemmelsen søges løst med hjælp fra Samarbejdssekretariatet. Sekretariatets rådgivning og vejledning er partsneutral, og bistand herfra er gratis for arbejdspladsen.

Hvis uoverensstemmelsen ikke løses med hjælp fra Samarbejdssekretariatet, og der ønskes at indgive en klage til Samarbejdsnævnet, skal proceduren i denne klagevejledning følges, og klagen skal sendes som sikker post via dette klageskema til både CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen:

Centralorganisationers Fællesudvalg (CFU)
Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal
1153 København K
Email: info@cfu-net.dk

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Landgreven 4
1017 København K
E-mail: medst@medst.dk