Kontakt

Denne kontaktformular er udelukkende til spørgsmål vedr. nævnets arbejde. Vil du indsende en klage, skal denne sendes som sikker post til både:

Centralorganisationers Fællesudvalg (CFU)
Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal
1153 København K
Email: info@cfu-net.dk

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Landgreven 4
1017 København K
E-mail: medst@medst.dk